Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download artikel: "C. BORRE LARSEN og hans Lokalhistoriske Afhandlinger" af August F. Schmidt, 1939-42

Carl Jens Ludvig Borre Larsen (1898-1925) var født i Fakse som søn af en redaktør og bogtrykker. Som 23-årig erhvervede han den teologiske embedseksamen, og året efter blev han udnævnt til residerende kapellan i Kattrup-Ørridslev-Tolslev pastorat i Vor herred. Ved siden af embedet havde han overskud til en stor produktion af lokalhistoriske artikler. 

Artiklen om ham er i 1939-42 optaget i "Historisk Samfund for Præstø Amt". Slægtsforskernes Bibliotek har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link. Artiklen fremgår af siderne 263-269.