Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download artikel: "PEDER LYDERSEN af Hvidbjerg Holmgaard" af N. Olesen-Husted, 1908-10

Peder Lydersen (1803-1870) var født i Brøndum sogn i Salling som søn af en selvejergårdmand. Ved ægteskab blev han ejer af Hvidbjerg Holmgaard. Han blev kendt for sin rolle som deputeret ved stænderforsamlingerne.

Niels Olesen-Husted (1869-1924) kom til verden på Rødding Udmark i Salling som søn af en skolelærer og kom i dåben til at hedde Niels Olesen. Han var i mange år enelærer og kirkesanger i Grinderslev sogn. I 1908-10 fik han optaget sin artikel om Peder Lydersen i "Samlinger til Jydsk Historie og Topografi". 

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link. Artiklen fremgår af siderne 61-88.