Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download artikel: "Nogle Meddelelser om ERIK LANGE den yngre til Engelsholm" af F. R. Friis, 1899-1900

Erik Lange (1553-1613) kom til verden på Engelsholm i Nørup sogn Vest for Vejle som søn af godsejeren. Efter udlandsrejser vendte han hjem i 1573 for at overtage Engelsholm efter faderens død. Han forøgede sine besiddelser, men måtte senere afhænde på grund af dårlig økonomi, der skyldtes han store interesse for alkymi. Denne interesse knyttede ham til Uranielborg på Hven, hvor han traf Thyge Brages assistent og søster Sophie Brahe, som han senere blev viet til. 

Frederik Reinholdt Friis (1836-1910) blev født i Utterslev sogn på Lolland. Han var en kendt literat og fik udgivet adskillige artikler og bøger med historisk indhold, bl.a. artiklen: Nogle Meddelelser om Erik Lange den yngre til Engelsholm", der i 1899-1900 blev optaget i "Samlinger til Jydsk Historie og Topografi". 

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link. Artiklen fremgår af siderne 495-507.