Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Om EGGERT CHRISTOFFER KNUTH og SØSTER LERCHE" af Gustav Ludvig Wad, 1881

Eggert Christoffer von Knuth (1643-1697) var født i Leizen i Mecklenburg som søn af ritmester Jacob Ernst von Knuth. Han fik sin uddannelse på rejser og gjorde tjeneste som kammerjunker hos hertugen af Mecklenburg og senere Kong Christian 5. Derefter fulgte nogle år som amtmand i Mecklenburg.  Efter svigerfaderens død blev han ejer af Årsmarke (Knuthenborg) og Bandholmsgård og udvidede disse besiddelser ved opkøb og kongelige gaver. I 1677 var han blevet viet til:

Søster Lerche (1658-1723), der var født på Årsmarke (Knuthenborg) som datter af den senere stiftamtmand over Lolland og Falster Cornelius Pedersen Lerche. Efter ægtefællens død overtog hun ledelsen af de Lollandske godser. Kronen på hendes værk var oprettelsen i 1714 af grevskabet Knuthenborg.

Gustav Ludvig Wad (1854-1929) blev født i Seden Præstegaard ved Odense som søn af sognepræsten. Som 18-årig dimitteredes han fra Herlufsholm med 1. karakter. 3 år senere blev han cand. phil. og efter yderligere 4 år cand. polit. I 1893 blev han leder af det nyoprettede Provinsarkiv for Fyn - det senere Landsarkivet for Fyn og kendes for et omfattende forfatterskab især inden for personalhistorie. "Om Eggert Christoffer Knuth og Søster Lerche. Et Mindeskrift i Anledning af den 10. October 1681 og 1881" anses som et af hans hovedværker. Bogen afsluttes med afskrift af 31 dokumenter.

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.