Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Ved MORTEN CHR. HEMPEL's Jordefærd den 11te Juni 1861"

Morten Christian Hempel (1799-1861) var født i Odense som søn af en bogtrykker og boghandler. Jeg citerer fra "Danmarks Boghandlere" af Andreas Dolleris, 1912:

Uddannet som Typograf og arbejdede nogle Aar i Udlandet. Bestyrede Faderens Bogtrykkeri fra 1821 til Dennes Død. Overtog 12. Januar 1844 Fyens Stiftsbogtrykkeri og Redaktionen af »Fyens Stiftstidende«. Han var ikke selvstændig Boghandler, men hans lange Virksomhed som Leder af Faderens Forretning berettiger ham til Plads i denne Bog. Udgav »Fyens Stifts kgl. privil. Adresseog politiske Avis samt Avertissementstidende« fra 1844 til sin Død, først med Carl Bagger, senere ved N. H. P. Seedorff og Jul. Chr. Gerson som Redaktører.

I St. Knuds Kirke blev der holdt tale af:

Nicolaus Ludvig Helveg (1818-1883), der var født i Odense som søn af en amtskirurg. Han blev student som 17-årig og cand. theol. 5 år senere. I en periode var han huslærer på Margård ved Odense. Derefter opholdt han sig i en årrække i København,  hvor han var optaget af studier, litterært arbejde og kirkelig virksomhed. I 1857 blev han res. kapellan ved Skt. Knuds Kirke i Odense og præst ved Hospitalskirken (Gråbrødre Klosterkirke). Han var hele sit voksne liv stærkt påvirket af Grundtvig og formåede med sin forkyndelse af samle en meget stor menighed omkring Hospitalskirken. Ved hans død i 1883 blev menigheden splittet og Odense Valgmenighed dannet. 

Ved graven blev der holdt tale af Pastor Barfoed. 

Titlen indgår i RAO's bogsamling. Jeg har scannet den lille bog til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.