Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Krigsraad og Birkedommer HEDEGAARD's Afskeds-Tale, holdt Torsdagen d. 21. Decbr. 1769"

Christian Ditlev Hedegaard (1700-1781) kom til verden i København som søn af en fyrbøder. Han var usædvanlig godt begavet og blev i en ung alder cand. theol. Herefter rejste han til udlandet og studerede jura. I 1731 blev han udnævnt til birkedommer ved Rytterdistriktet på Fyn, og i 1742 forsvarede han den juridiske doktorgrad. Han er kendt for et meget omfattende forfatterskab. 

Jens Erreboe Busch (1728-1792) var født i Fåborg som søn af en købmand. Som 17-årig blev han student og 3 år senere exam. jur. Han gjorde karriere indenfor det offentlige som birkedommer m.m. Fra 1761 ses han som prokurator for alle over- og underretter i Danmark bortses fra Højesteret. I bogen har han meddelt et svar på afskedstalen.

Carl Gustav Schiøt (1732-1809) menes født 1731-32 på Fyn som søn af præsten i Uggerslev. Han ses som prokurator i Odense og senere regimentskvartermester i Næstved. I en kort nekrolog om ham i Fyens Stiftstidende omtales han som ”med flid og held gjord karriere, opnåede formue, anseelse og venner men lykken tilsmilede ham ikke ved sine ægteskaber, han levede i kummerlige forhold til sidste og mørke var især hans sidste dage”. I bogen har han meddelt et svar til afskedstalen.

Bogen med Hedegaards afskedstale og de to svar indgår i RAO's bogsamling.

Den fulde titel lyder: "Krigsraad og Birkedommer HEDEGAARD's Afskeds-Tale, holdt paa Rauneberg Birke-Ting Torsdagen d. 21. Decbr. 1769". 

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.