Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "HERTUG HANS den Yngre af Sønderborg" af J. Raben, 1945

Hertug Hans den Yngre (1545-1622) var født på Koldinghus som søn af Christian 3. Jeg citerer fra Wikipedia:

I 1564 blev han som del af arvedelingen efter faderens død afdelt hertug af Slesvig og Holsten, da Frederik 2. overlod ham Als, Sundeved, Ærø og Pløn. Efter onklen Hans den Ældres død modtog han også Ryd Kloster i Angel.

Hans byggede renæssanceslottet Lyksborg 1582-1587 og herregården Søbygård på Ærø i 1580 samt herregården Graasten, ligeledes på Ærø. Han var stamfader til flere fyrstelige linjer, herunder Sønderborg, Glücksborg, Plön og Augustenborg og dermed den danske kongeslægt siden 1863, glücksborgerne.

Jens Peter Raben (1880-1960) kom til verden i Stenderup, Toftlund sogn i Sønderjylland som søn af en nylig afdød høker. Han blev udlært som boghandler i Haderslev og arbejdede senere i forlagsbranchen og på avis. Han interesserede sig meget for arkæologi og overdrog i 1921 en privat samling til Sønderborg amt. Samlingen fik lokale på Sønderborg Slot, hvor Raben blev museumsinspektør og samtidig fortsatte med arkæologiske udgravninger.

I 1908 var Raben medstifter af Historisk Samfund for Als og Sundeved, hvor han selv bidrog med lokalhistoriske værker til samfundets udgivelse: "Fra Als og Sundeved". I perioden 1926 til 1960 nåede han at beskrive samtlige sogne i amtet.

I 1956 udkom 22. hæfte: "Hertug Hans den Yngre af Sønderborg".

Med tilladelse fra Historisk Samfund for Als og Sundeved samt Museet på Sønderborg Slot har jeg scannet hæftet til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.