Claus Rønlev

Slægtsforskning

Link til bog: "KJØBENHAVN paa Holbergs Tid. Kulturhist. Billeder fra Beg. af det 18. Aarh." af Dr. O. Nielsen, 1884

Oluf August Nielsen (1838-1896) blev født på "Endrupholm" ved Bramminge i Vestjylland som søn af en proprietær. Allerede i 1860 debuterede han som forfatter af historiske publikationer. I 1867 skrev han doktordisputats: "Bidrag til Oplysning om Sysselinddelingen i Danmark". Mange af hans tidlige historiske bøger og artikler omhandler herreder i Vestjylland. Fra 1869 blev han arkivar ved Københavns rådstuearkiv, og det var med denne baggrund, at han i 1884 skrev "Kjøbenhavn paa Holbergs Tid. Kulturhistoriske Billeder fra Begyndelsen af det 18. Aarhundrede".

Eremit.dk har scannet bogen til søgbar eTekst, der kan tilgås ved dette link.