Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Breve fra MARGRETE BOSE (f. Heiberg)" ved K. A. Heiberg, 1955

Margrete Elisabeth Heiberg (1865-1952) kom til verden i Sorø som datter af en adjunkt ved Sorø Akademi. I 1901 blev hun mag. scient. i kemi og under en studietur til Göttingen året efter lærte hun sin mand Herman Emil Bose at kende.  I 1909 kaldtes han til professor i fysik ved universitetet i La Plata, Argentina, og hun fik en stilling samme sted som docent (tit. professor) i fysisk kemi. Hun forblev i stillingen indtil 1941 og fra 1923 med titel af extraord. professor. Hun nævnes som den første danske kvindelige professor. 

I 1955 fik Kristian Axel Heiberg (1880-1961) udgivet en lille samling af sin afdøde søsters breve. Titlen indgår i RAO's bogsamling. På vegne Danske Slægtsforskere har jeg scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link