Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "JENS BANG, Kjøbmand i Aalborg 1605-1644" af D. H. Wulff, 1885-86

Jens Bang (ca. 1575-1644) menes født i Horsens som efterkommer af fornem købmandsslægt. Han tog borgerskab i Aalborg i 1605 og nedsatte sig som købmand. Han er mest kendt for sit prangende stenhus ved Østeraa.

Daniel Høffding Wulff (1829-1900) var født i Fredericia som søn af en adjunkt og valgte selv samme livsbane, idet han blev adjunkt og senere lektor ved Aalborg katedralskole. Han var en aktiv foreningsmand, som i en periode var medlem af Aalborg byråd og samtidig medstifter af "Det jydske historisk-topografiske Selskab", der fra 1866 udgav "Samlinger til jydsk Historie og Topografi", hvis redaktør han var i adskillige år. Selv bidrog han også med en del artikler.

Hans forfatterskab omfattede også en del bøger, bl.a. fik han i 1885-86 udgivet "Jens Bang, Kjøbmand i Aalborg 1605-1644", der indledes med:

De vigtigste Kilder til dette Tidsbillede ere Aalborg Bytings- og Raadstuebøger, Dombøgerne fra Viborg Landsting og det kgl. Grehejmearkivs Samlinger i Kjøbenhavn, hvorved dog er at bemærke, at der kun haves Bytingsbøger for Aarene 1625—27 26/7, 1629 fra 3/8, 1631—42, Raadstuebøger for Aarene 1604—5, 1614—15, 1622—24, 1629—35 og Dombøger fra Viborg Landsting for Aarene 1620, 1622—25, 1630—34, 1637—40. En Følge heraf er dels, at vi savne Efterretninger fra en stor Del af Tiden, dels at Slutningen mangler for mange af de begyndte Sager, som strakte sig ud over Aar, for hvilke Kilderne ere gaaede tabt.

Det Kongelige Bibliotek har scannet bogen. Denne scanning har jeg efterbehandlet til en pæn og søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.