Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download artikel: "Præsten F. E. BOJSEN" af Hans Didriksen, 1915

Frederik Engelhardt Boisen (1808-1882) var født i Vesterborg på Lolland som søn af en biskop. Han gik i faderens fodspor og blev som 22-årig cand. theol. og var sognepræst ved flere forskellige menigheder. Han engagerede sig i politik og var medlem af den grundlovgivende Rigsforsamling og i 1849 valgt til Folketinget. Mens han var præst i Vilstrup ved Haderslev udgav han folkeskriftet Budstikken. 

Hans Didriksen (1849-1918) var gårdejer i Mandemarke på Møn. I 1915 fik han optaget sin artikel om Boisen i "Aarbog for Historisk Samfund for Præstø Amt". 

Slægtsforskernes Bibliotek har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link. Artiklen fremgår af siderne 3-31.