Hans Thorvald Orik (1862-1924) kom til verden i København som søn af en maler og billedhugger. Som 17-årig blev han student fra Metropolitanskolen, og 6 år senere tog han teologisk embedseksamen. Han fortsatte med studier af Danmarks historie, og i 1892 opnåede han den filosofiske doktorgrad. Olrik er kendt for et omfattende historisk forfattersleb. 

I 1893-94 oversatte han forskellige optegnelser om danske helgener. Hans arbejde udkom med titlen: "Danske Helgeners Levned". De seks hovedafsnit omhandler:

Knud konge
Knud hertug
Provst Kjeld
Abbed Vilhelm
Niels og
Anders 

Det Kongelige Bibliotek har scannet bogen. Jeg har efterbehandlet denne scanning til en pæn og søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.