Albert Fabritius (1905-1976) kom til verden på Frederiksberg som søn af en fabrikant. Som 28-årig blev han student og påbegyndte historiestudiet på Københavns Universitet. Samtidig drev han genealogisk virksomhed. I 1946 blev han dr. phil. på afhandlingen "Danmarks Riges Adel. Dens Tilgang og Afgang 1536-1935". I flere år var han bibliotekar ved Det Kgl. Bibliotek, og fra 1958 og til sin død var han kongelig ordenshistoriograf.

Hans H. Worsøe fik 1976 optaget en artikel i Personalhistorisk Tidsskrift: "Bibliografi over kongelig ordenshistoriograf, administrator, dr. phil. Albert Fabritius' litterære produktion 1927-1976". Artiklen udkom som et særtryk indeholdende et supplement til bibliografien samt registre, der er udarbejdet af Chr. A. Iuul.

Henrik Fabritius, der er søn af Albert Fabritius, har scannet dette særtyk til en søgbar PDF-fil. Det indeholder også en nekrolog, der er udeladt på grund af ophavsret. Efter aftale med Henrik Fabritius kan PDF-filen downloades via dette link.