Claus Rønlev

Slægtsforskning

Øvrige artikler: "Titler om Grundtvig"

Grundtvig

NIkolai Frederik Severin Grundtvig (1783-1872)

 

Bøger der kan downloades:

"Grundtvig paa Langeland (1805-1808). Et skitseret Billede" af Th. Graae, 1880

"Det Schouboeske Institut og N. F. S. Grundtvigs Lærervirksomhed Sammesteds" af Frederik Nygård, 1880

"Biskop N. F. S. Grundtvigs Levnetsløb, udførligst fortalt fra 1839" af H. Brun, 1882

"N. F. S. Grundtvigs Stilling til en Udtrædelse af Statskirken og "Kalkbrænderi-Forsamlingerne" af, Frederik Nygaard, 1882

"N. F. S. Grundtvigs Barndom og Første Ungdom (1783-1896)" af Ludvig Schrøder 1883

"N. F. S. Grundtvigs Liv og Gjerning. Et biografisk Forsøg" af Fr. Winkel Horn, 1883

"N. F. S. Grundtvigs Liv og Gerning" af Ludvig Schrøder 1899

"Den Grundtvigske Slægt : Bidrag til dens Historie : som Indledning til en Levnedsskildring af N. F. S. Grundtvig" af F. Rönning, 1904

"Den Grundtvigsske Slægts Oprindelse" af F. L. Grundtvig, 1904

"Nikolaj Frederik Severin Grundtvig : Et Livsbillede" af H. Rosendal, 1913

"Constance Leth : Grundvigs Ungdomskærlighed" af Thyra Jensen, 1922

"Grundtvigs Arv" af J. P. Bang, 1925

"Grundtvig og England : Studier over Grundtvig" af J. P. Bang, 1932

 

Artikler der kan downloades:

"Bidrag til N. F. S. Grundtvigs Levnedshistorie" af H. F. Rørdam, 1901-03

"Til Oplysning om Grundtvigs Nedlæggelse af Embedet 1826" af D. Thrap, 1905-07

"Grundtvigs Sindssygdom" af Søren Hansen, 1930

"N. F. S. Grundtvigs Brev til de danske Studenter 1819" af Bjørn Kornerup, 1931

"Uddrag af Brevvekslingen mellem N. F. S. Grundtvig og H. R. Carlsen" ved Poul Møller, 1934