Grundtvig

NIkolai Frederik Severin Grundtvig (1783-1872)

 

Bøger der kan downloades:

"Grundtvig paa Langeland (1805-1808). Et skitseret Billede" af Th. Graae, 1880

"Det Schouboeske Institut og N. F. S. Grundtvigs Lærervirksomhed Sammesteds" af Frederik Nygård, 1880

"Biskop N. F. S. Grundtvigs Levnetsløb, udførligst fortalt fra 1839" af H. Brun, 1882

"N. F. S. Grundtvigs Stilling til en Udtrædelse af Statskirken og "Kalkbrænderi-Forsamlingerne" af, Frederik Nygaard, 1882

"N. F. S. Grundtvigs Barndom og Første Ungdom (1783-1896)" af Ludvig Schrøder 1883

"N. F. S. Grundtvigs Liv og Gjerning. Et biografisk Forsøg" af Fr. Winkel Horn, 1883

"N. F. S. Grundtvigs Liv og Gerning" af Ludvig Schrøder 1899

"Den Grundtvigske Slægt : Bidrag til dens Historie : som Indledning til en Levnedsskildring af N. F. S. Grundtvig" af F. Rönning, 1904

"Den Grundtvigsske Slægts Oprindelse" af F. L. Grundtvig, 1904

"Nikolaj Frederik Severin Grundtvig : Et Livsbillede" af H. Rosendal, 1913

"N. F. S. Grundtvig" af Thomas Bredsdorff, 1917

"Constance Leth : Grundvigs Ungdomskærlighed" af Thyra Jensen, 1922

"Grundtvigs Arv" af J. P. Bang, 1925

"N. F. S. Grundtvigs Saga" af Holger Begtrup, 1927

"GRUNDTVIG" af Edv. Lehmann, 1929

"Grundtvig og England : Studier over Grundtvig" af J. P. Bang, 1932

"Kvinder i Grundtvigs Liv" af Thyra Jensen, 1934

"N. F. S. Grundtvigs Dag- og Udtogsbøger" ved Det Danske Sprog-og Litteraturselskab, 1979

 

Artikler der kan downloades:

"Bidrag til N. F. S. Grundtvigs Levnedshistorie" af H. F. Rørdam, 1901-03

"Til Oplysning om Grundtvigs Nedlæggelse af Embedet 1826" af D. Thrap, 1905-07

"Grundtvig, Kold og det grundtvig-koldske" af Knud Bjarne Gjesing, 2014

"Grundtvigs Sindssygdom" af Søren Hansen, 1930

"N. F. S. Grundtvigs Brev til de danske Studenter 1819" af Bjørn Kornerup, 1931

"Uddrag af Brevvekslingen mellem N. F. S. Grundtvig og H. R. Carlsen" ved Poul Møller, 1934

"N. F. S. Grundtvigs Nedlæggelse af Præsteembedet i 1826. En kildekritisk og psykologisk Studie" af H. J. H. Glædemark, 1939-41

"N. F. S. Grundtvigs Sindssygdom 1867" af Carl Weltzer, 1951-53

"N. F. S. Grundtvigs sidste Fest 1872" af Carl Weltzer, 1954-56 

"Grundtvig og det teologiske Fakultet. En Episode 1848" af Bjørn Kornerup og Knud Eyvin Bugge, 1960-62

"Grundtvig og Jens Stougaard" af Knud Eyvin Bugge, 1963-65

"»Menneske først ---« : Om Kaj Thanings Grundtvig-disputats" af A. Pontoppidan Thyssen, 1963-65

"Til belysning af Grundtvigs Englands-rejse 1843" af P. G. Lindhardt, 1972

"Da tjenstledig kapellan N. F. S. Grundtvig skulle være præst og skolelærer på Manø" af Erik Nørr, 1982