Albert Fabritius (1905-1976) kom til verden på Frederiksberg som søn af en fabrikant. Som 28-årig blev han student og påbegyndte historiestudiet på Københavns Universitet. Samtidig drev han genealogisk virksomhed. I 1946 blev han dr. phil. på afhandlingen "Danmarks Riges Adel. Dens Tilgang og Afgang 1536-1935". I flere år var han bibliotekar ved Det Kgl. Bibliotek, og fra 1958 og til sin død var han kongelig ordenshistoriograf.

I 1970 udkom "De kongelige danske ridderordener og medailler", hvor Albert Fabritus stod for beskrivelsen af den historiske baggrund og forlaget Liber for den biografiske redaktion. Bogen indledes med: 

FORORD

 

I fortsættelse af tidligere biografiske værker over de med danske ridderordener og medailler dekorerede, redigeret 1903 ved H. F. Grandjean, 1929 ved Th. Hauch-Fausbøll, 1950, 1954, 1960 og 1965 ved Forlaget Liber A/S følger her en biografisk fortegnelse over de fra 1. januar 1964 til 31. december 1968 dekorerede danske.

Det foreliggende bind slutter sig i sin udbygning ganske til de foregående værker, men udgør dog en helhed for sig, hvorfor man har anset det for ønskeligt at lade bindet indlede med en kort oversigt over de danske ridderordeners og ordenskapitlets historie, hvortil slutter sig en fortegnelse over danske, som er dekoreret med storkorset af dannebrogordenen i tiden fra 1808 til tronskiftet 1912, udarbejdet af de kongelige ordeners historiograf, administrator, dr. phil. Albert Fabritius.

Det omfattende biografiske stof, i stor udstrækning ledsaget af portrætter af de dekorerede, er tilvejebragt på grundlag af spørgeskemaer. Redaktionen er varetaget af Forlaget Liber A/S.

 

                                                                                                                          Udgiverne.

Med tilladelse fra Albert Fabritius' efterkommere har jeg scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.