Claus Rønlev

Slægtsforskning

Øvrige artikler: "En brugeroplevelse af www.faesterogskifter.dk"

DIS-Odense har i et samarbejde med DIS-Danmark gennemført et stort indtastningsprojekt. Ud fra navneregistre på Wadschier, Family Search og Rigsarkivet er der indtastet mere end 130.000 fynske dødsboskifter og navne på fynske fæstebønder i perioden 1690-1920. 

Lanceringen af dette nye værktøj er faldet sammen med, at jeg p.t. er i gang med en udredning af min kones farmors slægt, der for det meste består af fæstebønder på Vestfyn. Jeg er heldigvis kommet langt med dette projekt, og det skyldes blandt andet de fantastiske søgemuligheder, der ligger i faesterogskifter.dk, så jeg kan kun anbefale at komme i gang med at bruge det.

Skifte 

Blandt de forskellige søgemuligheder har jeg ofte valgt at søge på stednavn. Det kan nogle gange være svært at få gevinst ved søgning på personnavne, der jo er indtastet, som de fremgår af navneregisteret og ikke altid lig med den stavemåde, man forventer. Søgning på stednavne er mere entydigt, da stednavnene er indtastet med den nutidige stavemåde. Muligheden for at liste alle personer på et bestemt sted er unik. Hvis man har registreret alle sine aner i et godt system - f.eks. Legacy, er der mulighed for at sammenligne en "udskrift" fra dette system på et bestemt sted med en "udskrift" fra faesterogskifter.dk på samme sted. Her er et match, jeg fandt ved at søge på stednavnet Sandager.

Skifteopslag

Det er snildt, at der kan trykkes på et direkte link til skifteprotokollen på Family Search. Sidenummer i skifteprotokollen er oplyst, men det kræver lidt bladren frem og tilbage i protokollen, før skiftet findes.

Men  - øv - protokollen er jo næsten ikke til at læse. Her kan man måske så være heldig at kunne bruge et andet værktøj på nettet. Mange tålmodige personer med et trænet øje for gotisk skrift har læst og tastet en del skifteprotokoller i uddrag.

Hvis der for det pågældende gods ligger en afskrift på nettet, vil det fremgå af Links. I dette tilfælde var jeg heldig. Jeg kan trykke på linket og kommer direkte ind til en PDF-fil med søgemulighed.  Det vil være naturligt at starte søgningen med navnet på vores hovedperson, som vi har fra matchet på faesterogskifter.dk. Søgeknappen vil så bringe os fra skifte til skifte, som denne person har været involveret i. På denne måde har jeg mange gange fået serveret nogle gode oplysninger om familierelationer, jeg ikke kendte til. Det er også muligt at søge på stednavn, og igen bliver man til tider overrasket over, hvad der kommer frem af ukendte oplysninger eller oplysninger, det er godt at få bekræftet.

Jeg vil også nævne, at der på www.wadschier.dk kan søges på afskrift af godsarkiver. Søgningen foregår på en anden måde, men det skal bare prøves.

Hvis man ikke kan finde en afskrift fra "sit" gods, synes jeg ikke, man skal fortvivle. Jeg har selv været så heldig at deltage i et gotisk kursus i DIS-Odenses regi og er bestemt ikke udlært. Men kurset gav mig mod på at komme i gang med skifterne, og "øvelse gør mester". Jeg er for det meste i stand til at identificere, hvem der er: Afdøde, efterladte ægtefælle, evt. lavværge, børnenes navne og alder og deres evt. værge. Det er disse navneoplysninger, der er interessante for os. Ofte er enkens lavværge eller børnenes værge nær slægt og er måske ukendte for os.

Jeg kan i øvrigt varmt anbefale bogen "Gotisk - lær at læse og skrive gotisk", udgivet af DIS-Odense i 2013. Se mere på www.gotisk.dk.

Når det drejer sig om fæsteprotokoller, vil jeg igen pege på muligheden for at søge på steder og eventuelt sammenligne med en "udskrift" fra ens eget system.

Vær i øvrigt opmærksom på alle de gode oplysninger, der er indtastet fra navneregistrene. Ved skifter er der ofte indtastet ægtefælles navn og dennes eventuelle tidligere eller senere skifte. Måske er der også oplysninger om andre ægtefæller. Ved fæster er der ofte oplysning om, hvor personen kom fra eller fødested og oplysning om, hvem den tidligere fæster var. Måske er det oplysninger, vi har i forvejen, som så bliver bekræftet. Vi kan jo aldrig få dokumentation/kilder nok.

Men netop oplysningen om en af "mine" fæstebønders fødested og navnet på den tidligere fæster, som var hans far, bragte mig på sporet af en meget interessant og velbeskrevet slægt fra Odense, der kan føres tilbage til 1400-tallet. Og det er jo den slags fund, der giver en rigtig god dag for en slægtsforsker.

Faesteopslag

I dette tilfælde kan der ikke linkes til fæsteprotokollen, der for Wedellsborg Gods ikke er lagt på Family Search.

Man kan lære mere om brugen af databasen på www.youtube.dk, hvor der findes en video - søgeord "fæster og skifter". 

Vi skylder en stor tak til DIS-Danmarks webmaster Arne Felborg, der har opbygget selve søgedatabasen og DIS-Odense ved formand Mette Fløjborg og hendes dygtige og flittige tastere. De har gjort et kæmpe indsats for at servere et unikt værktøj for os. Jeg har set, at Mette Fløjborg på DIS-Odenses hjemmeside nævner muligheden for, at andre lokalforeninger af DIS-Danmark kan anvende det samme værktøj til at indtaste fæster og skifter i deres områder. Jeg håber, at de tager udfordringen op, så vi kan få et landsdækkende godt værktøj.