Louis Theodor Alfred Bobé (1867-1951) var født i København som søn af en bogbindermester. Han blev student som 19-årig og påbegyndte sprog- og litteraturstudier på Københavns Universitet, men fik ikke eksamen. I stedet drev han historiske studier i Rigsarkivet, og allerede i 1889 fik han optaget sin første artikel i Personalhistorisk Tidsskrift. Fra 1898-1905 var han assistent i Rigsarkivet, derefter sekretær i Dansk Forfatterforening og efterfølgende lærer ved officersskolen. I 31 år var han formand for Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie. Han forsvarede en doktordisputats i 1910 og var fra 1921 og til sin død kongelig ordenshistoriograf. Hans forfatterskab omfatter en usædvanligt stort antalt bøger og artikler af historisk og personalhistorisk art.

Slægtsforskernes Bibliotek har scannet 2-binds værket, der er uden ophavsret til søgbare PDF-filer, der kan downloades her fra siden via disse links:

 

I. bind

Den historiske afdeling

Elefantordenen

Storkors af Dannebrogsordenen

Kommandører af Dannebrogsordenen 1. og 2. grad

Riddere af Dannebrogsordenen A-J

 

II. bind

Riddere af Dannebrogsordenen K-Ø

Dannebrogsmænd

Fortjenstmedaillen i Guld

Medaillen Ingenio et arti