Den fulde titel lyder: "Levnedsbeskrivelser af de ved Kjøbenhavns Universitets Firehundredaarsfest promoverede Doktorer og Licentiater meddelte af dem selv".

Bogen, der indeholder 94 små selvbiografier, er scannet af Det Kongelige Bibliotek. Jeg har efterbehandlet denne scanning til en pæn og søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.