Forfatteren til bogen menes at være:

Niels Matthias Petersen (1791-1862) kom til verden i Sanderum sogn ved Odense som søn af en husmand og kom i dåben til at hedde Niels Petersen. Han voksede op i Odense hos en faster og kom som 10-årig i Odense lærde skole, hvor han bl.a. fik Rasmus Rask som klassekammerat. Som 17-årig blev han student og valgte at læse teologi, men fik aldrig en embedseksamen. Han fik en huslærerplads og senere en ansættelse ved Brahetrolleborg seminarium. Her syslede han med nordisk mytologi, dansk og islandsk historie. Sammen med Rasmus Rask dyrkede han sprogvidenskab.

Han er kendt for et omfattende og anerkendt forfatterskab af især sproghistoriske værker. I 1856 udkom "Mærkelige danske Forbryderes Levnet", som indeholder følgende artikler:

Tugt- og Forbedringshusets Brand i Aaret 1817

Morten Frederiksen

Statsfangen John Norcross [1688-1758]

Baltzar Wilhelm von Schmeerfeldt [1785-1834]

Mestertyven Peder Mikkelsen 

Skorsteensfeierlærling Hans Peter Vilhelm Nielsen [1830-]

Giftblanderen Peder Hansen Nissen [1775-1805]

Morderen Johan Hertzlein [ca. 1755-1805]

Ole Pedersen Kollerød [1802-1840]

Mordene i Støby og paa Vaarskovgaard

Petri Claudius Ferdinand Emil Worm [1814-1838]

Madam Frandsen

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.