Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download artikel: "TAASINGE paa Niels Iuels Tid". Ved C. G. Høgstrøm, 1916

Carl Gustav Høgstrøm (1869-1933) blev døbt Carl Gustav Nielsen i Landet kirke på Tåsinge. Han blev skolelærer og virkede mange år ved Bregninge forskole. Jeg har fundet 2 titler fra hans hånd. Den sidste er „Taasinge paa Niels Iuels Tid”, som i 1916 blev trykt i „Aarbøger for Svendborg Amt”.

„Historisk Samfund for Fyn” har scannet artiklen til en søgbar PDF-fil, der kan hentes ved dette link.