Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Historiske og statistiske Oplysninger om Øen THURØ" af T. M. Michelsen, 1910

Thomas Michael Michelsen (1848-1918) var født i Svendborg som søn af en karetmagermester og var i flere år førstelærer på Thurø skole. I 1910 fik han udgivet "Thurø i Fortid og Nutid - Historiske og statistiske Oplysninger om Øen Thurø samlet efter trykte og utrykte Kilder i Anledning af Hundredaarsfesten for Øens Overgang til Selveje". Bogen indledes med dette digt af den kendte forfatter Sophus Michaëlis (1865-1932):

                    THURØ.

 

Omkrest af Sejl lig Sommerfugle-Flammer,

der flagrer over smalle, blanke Sund,

mens hen langs Kysten og i Thurø Bund

Skibsbygger-Hamren Kølens Spanter rammer.

 

Stenalder-Boplads - Gambøts Egestammer

- paa Revet Rester af en Tjørnelund

- Smørmosens Skrænter - - Malmets Klokkemund

fra Ellen Marsvins Kirkebakke glammer.

 

Du lille Ø med Oldtidssten i Skove,

hvor Havet lister ind af skønne Veje,

her er det godt en Sommernat at sove.

 

Her hejser jeg mit glade, danske Flag;

her fandt jeg Arbejdsfredens trygge Dag

og Lykken ved sin egen Jord at eje.

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.