Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download artikel: "Valckendorferne paa KLINGSTRUP. Med Bidr. til Gaardens Hist. 1530-1880" af J. Schurmann, 1884

Jens Christopher Schurmann (1812-1891) kom til verden i Sollerup på Sydfyn som søn af en forpagter. Allerede som 23-årig bestod han teologisk embedseksamen med udmærkelse. Han fortsatte sine studier og underviste ved siden af. Efter en halv snes år blev han kaldet til sognepræst i Sønder Tranders i Nordjylland. Hans interesse for samfundsforhold bragte ham som Aalborgs repræsentant til den grundlovsgivende rigsdag. Fra 1851 var han sognepræst og seminarieforstander i Skaarup på Sydfyn. Han var meget afholdt af sin menighed og særdeles anerkendt som forstander. Tillige var han sognerådsformand i 18 år.

I 1884 fik han i "Samlinger til Fyens Historie og Topographie" optaget en meget interessant og 160 siders lang artikel "Valckendorferne paa Klingstrup, deres Donationer og Stiftelser. Med Bidrag til Gaardens Historie 1530-1880".

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link. Artiklen fremgår af siderne 1-160 med tillæg på siderne 386-389.