Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Winding Herreds Præste-Enckers Casse 1712-1912 med et Tillæg 1913-17" af T. Løgstrup, 1917

Jens Theodor Nikolai Løgstrup (1853-1933) kom til verden i Randers som søn af en skolelærer. Som 18-årig blev han student og 6 år senere cand. theol. Fra 1880-90 ses han som sognepæst i Helligsø i Thy. I en længere periode var han meget engageret i og sekretær for Det danske Missionsselskab. Fra 1908-23 var han sognepræst i Nyborg. Han har skrevet adskillige artikler og bøger om kirkelige forhold.

I 1917 fik han udgivet: "Winding Herreds Præste-Enckers Casse 1712-1912 med et Tillæg 1913-17", der indledes med:

I Nyborg Præstegaard staar et gammelt Egetræsskrin, hvis ejendommelige Historie vi nu vil fortælle. Men først en Beskrivelse af selve Skrinet. Det er 55 Ctm. (21 Tommer) langt, 44 (16 ½) bredt og 40 (15 ½) højt. Farven er meget mørk, saaledes som gammelt Egetræ farves med Tiden. Det staar paa 4 smaa Fødder, har jernbeslagne Hjørner og 3 Jernbaand paa Tvers helt rundt, for Enderne Jernhaandgreb at bære i og paa Forsiden 3 Laase. Det kan kun lukkes op ved, at alle 3 Laase aabnes samtidig; oprindelig krævedes endog, at alle 3 Nøgler skulde drejes om samtidig, men ved sidste Reparation blev det indrettet saaledes, at Nøglerne kunne »staa paa halv« i Stedet for »at smække i«, saa nu kan man sætte Nøglerne i en for en, og naar den tredie Nøgle drejes om, aabnes Skrinet.

Nu gjemmes kun Enkekassens Protokol deri, men fra gammel Tid af var den »Winding Herrids Præste-Enckers Casse«.

Jeg har benyttet mig af Det Kongelge Biblioteks DOD-service og fået dem til at scanne den lille bog. Denne scanning har jeg efterbehandlet til en pæn og søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link