Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download artikel: "En gammel Gaard i NYBORG ["Korsbrødregaarden"]" ved Carl Neergaard, 1902

Carl Peter Neergaard (1869-1946) var søn af en kaptajn. Han studerede historie på Københavns Universitet og havde som ung en forkærlighed for klosterhistorie. Senere koncentrerede han sig om oldtiden og blev en meget anerkendt arkæolog. Han fik udgivet en del bøger og artikler, bl. a. "En gammel Gaard i Nyborg", som i 1902 blev trykt i "Aarbøger for Nordisk Oldkundighed og Historie". Artiklen omhandler "Korsbrødregaarden" som bygning og dens rolle i Nyborgs historie. Titlen indgår i RAO's bogsamling.

I 2013 konstaterede Nationalmuseet, at "Korsbrødregaarden" er det ældst daterede verdslige hus i Danmark, idet dele af tagkonstruktionen kan dateres til 1420'erne.

Min interesse i "Korsbrødregaarden" skyldes, at min kones 7xtipoldefar Jens Madtzen i 1647 købte huset og i 1650 lod opføre en tilbygning, der stadig bærer hans navn og årstal.

Jeg har scannet artiklen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.