Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download artikel: "Historisk-topographiske Efterretninger om ØRBEK SOGN" ved S. Jørgensen, Skolelærer, 1873

Søren Jørgensen (1838-1903) var født i Ørbæk og virkede som lærer i Kistrup og bibliotekar på Hvedholm. Han var en meget flittig skribent og fik udgivet en del artikler og bøger med bl.a. historisk indhold. I 1873 fik han optaget en artikel "Historisk-topografiske Efterretninger om Ørbek Sogn" i "Samlinger til Fyens Historie og Topographie".

Jeg har scannet årbogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slæhgtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link. Artiklen fremgår af siderne 209-247.