Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Bogen om NYBORG" af Ernst Petersen, 1910

Ernst Petersen (1850-1924) var født i København som søn af en proprietær. Han virkede som inspektør på Nyborg Realskole og var en aktiv foreningsmand. I 1910 skrev han "Bogen om Nyborg", der indledes med disse forord:

Ved Udgivelsen af denne lille Bog, der fremkommer paa Foranledning af Nyborg Turistforening og med Understøttelse af Nyborg Byraad, har d'Hrr. Oberstløjtnant Theilgaard og Arkitekt Colding medvirket ved værdifulde Bidrag og Raad; men som Bogen nu foreligger, har jeg ene Ansvaret for dens Indhold og Form. Det er mit Haab, at "Bogen om Nyborg" vil blive læst ikke alene af fremmede Turister, men ogsaa af Nyborgs egen Befoldkning; dens Fremstilling er præget af den Samfølelse med Sted og Forhold, som en mangeaarig Virksomhed i samme By nødvendig maa fremkalde.

     Nyborg Realskole, i Juni 1910.

                                         ERNST PETERSEN.

Titlen indgår i RAO's bogsamling. Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.