Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download artikel: "Historiske Oplysninger med SANDHOLT's Fortid som Udgangspunkt", 1911

Den fulde titel på artiklen er „Historiske Oplysninger med Sandholts Fortid som Udgangspunkt. Efter en Koncept af afdøde Lærer Jørgensen i Kistrup”. Den blev trykt i 1911 i „Aarbøger for Svendborg Amt”. 

Søren Jørgensen (1838-1903) var født i Ørbæk og virkede som lærer i Kistrup og bibliotekar på Hvedholm. Han var en meget flittig skribent og fik udgivet en del artikler og bøger med bl.a. historisk indhold. 

„Historisk Samfund for Fyn” har scannet artiklen til en søgbar PDF-fil, der kan hentes ved dette link.