Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Bogen om SLAGELSE" af P. Arnskov, 1931

Jens Peder Arnskov (1853-1931) kom til verden i Bøstrup Toelstang, Gierslev sogn i Nordvestsjælland som søn af en indsidder og kom i dåben til at hedde Jens Peder Jensen. Han blev uddannet farver og var i 15 år selvstændig farver i Slagelse. I 1904 arvede han ejendommen Nytorv 2, hvor han havde cigarbutik og samtidig påbegyndte sin store interesse for lokalhistorie. Han samlede gennem årene et stort materiale, og ved hans død i januar 1931 forelå der et manuskript til "Bogen om Slagelse". Bogen udkom senere på året og indledes med:

Forord.

 

Det var ikke uden Betænkelighed, at jeg, efter Fleres Opfordring, begyndte at skrive paa denne Bog om Slagelse.

Naar man er 77 Aar, kan Hukommelsen let svigte, men jeg mener at have gjort mit Bedste; gennem 30 Aar har jeg samlet Stof fra Arkiver, Biblioteker og fra Matrikulskontoret, ja, iøvrigt overalt, hvor der fandtes Oplysninger, der kunde anvendes til en Bog om Slagelse. Og vil denne Bog blive modtaget med en Interesse, der staar i Forhold til det Arbejde, det har krævet at fremstille den, vil jeg være yderst tilfreds.

 

     Slagelse i Marts 1930.

                                                                                                          P. Arnskov

Den fulde titel er "Bogen om Slagelse : Historiske og topografiske Skildringer af Slagelse gennem Aarene". Det er en meget gedigen bybeskrivelse, der er veludstyret med illustrationer og afsluttes med et godt navneregister. Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.