Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Lærerstanden ved de nedlagte LATINSKOLER i KORSØR m.fl." af F. E. Hundrup, 1871

Ferdinand Emil Hundrup (1808-1879) kom til verden i Slagelse som søn af en distriktskirurg. Han blev cand. philol. og underviste i Randers og Roskilde, indtil han p.g.a. sygdom måtte tage sin afsked og herefter virkede som bibliotekar. Mest kendt er han for sit store personalhistoriske forfatterskab.

I 1871 fik han udgivet "Lærerstanden ved de nedlagte Latinskoler i Korsør, Nestved, Nykjøbing i Odsherred, Præstø, Skelskør, Slangerup, Storehedinge og Stege" som en del af "Indbydelsesskrift til de aarlige offentlige Prøver i Roskilde Kathedralskole i Juni og Juli 1871".

Jeg har benyttet mig af Det Kongelige Biblioteks DOD-service og fået dem til at scanne bogen. Denne scanning har jeg efterbehandlet til en pæn PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.