Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Livet i RIBE 1560-1700 i samtidiges optegnelser" af Ole Degn, 1971

Ole Degn (1937-2017) var historiker, forfatter og dr. phil. Han fik udgivet adskillige bøger, herunder: "Livet i Ribe 1560-1700 i samtidiges optegnelser", som han indleder med:

Forord

 

Når man beskæftiger sig med Ribes og Ribe-egnens historie i 1500-og 1600- årene, støder man atter og atter på forskellige historiske, selvbiografiske og personalhistoriske optegnelser, skrevet af folk fra Ribe eller med tilknytning til byen. Er man blevet opmærksom på materialet, kan man efterhånden samle optegnelser af henimod 40 personer fra denne tid, sikkert mere, end de fleste andre danske købstæder vil kunne opvise.

Flere af disse optegnelser har tidligere været trykt, på vidtspredte steder, og en del af materialet er brugt mere eller mindre tilfældigt i litteraturen om Ribe og ripenserne. En samlet oversigt og bedømmelse af materialet har aldrigt været forsøgt.

I bogen her gives en beskrivelse og bedømmelse af det spredte historiske, selvbiografiske og personalhistoriske materiale fra Ribe fra 1500- og 1600- årene; forfatterne og deres optegnelser og arbejder karakteriseres; og de tekster, der belyser livet i Ribe 1560-1700 gengives, med noter og henvisninger.

Set som en helhed giver de mange optegnelser et ejendommeligt billede af sociale og kulturelle forhold i Ribe i denne periode. Og de mange små detaljer kan, når de ses i deres sammenhæng, give oplysninger om økonomiske og sociale, personalhistoriske og kulturelle forhold, som man ikke finder andetsteds.

Under arbejdet med bogen har jeg modtaget hjælp fra flere sider. Overarkivar, dr. phil. Vagn Dybdahl har gennemlæst manuskriptet og givet værdifulde råd og henvisninger. Det samme har antikvar, mag. art. Mogens Bencard, Ribe, der tillige har været behjælpelig med fremskaffelse af billedmaterialet, og bibliotekar, fil. mag. fru Margareta Bencard har hjulpet med materialet i Ribe Katedralskoles bibliotek. Borgmesterkontoret i Ribe har ydet hjælp i forbindelse med Ribe-håndskriftet af Jyske Lov. Overbibliotekar Åge Bonde, Viborg, har meddelt flere personalhistoriske oplysninger. Kandidatstipendiat, cand. phil. Helmuth Schledermann har hjulpet med oversættelsen af vanskelige latinske passager. Og universitetsadjunkt, mag. art. Leo Tandrup har læst bogen i korrektur og givet værdifulde råd og tilføjelser. Ved udarbejdelsen af registeret har arkivassistent Leif Juul Christensen medvirket. For hjælp og interesse takker jeg dem alle.

 

     Århus, februar 1971.                                                                                                 Ole Degn

Der fortsættes med:

LISTE OVER FORFATTERNE i kronologisk orden efter deres fødselsår og den orden, hvori biografierne og teksterne står. 

1. Anonyme tekster

2. Hans Svaning (1503-1584)

3. Thomas Knudsen (1503-1581)

4. Rasmus Hansen (    -1612)

5. Peder Pedersen Spandet (1530-1596)

6. Laurids Ægidiussen (1531-1597)

7. Hans Jessen Søhane (1532-1604)

8. Thomas Jørgensen (1530-40erne-1606)

9. Peder Jensen Hegelund (1542-1614)

10. Anders Sørensen Vedel (1542-1616)

11. Niels Hansen Grisbeck (1549-1618)

12. Hans Lauridsen Amerinus (ca. 1550-1605)

13. Niels Krag (1550-1602)

14. Hans Jensen Hegelund (1551-1623)

15. Anders Sørensen Klyne (1552-1598)

16. Villads Nielsen Brøns (ca. 1560-1637)

17. Peder Christensen Riber (1564-1610)

18. Ægidius Lauridsen (1568-1627)

19. Mette Andersdatter Lund (1570-1643)

20. Anders Pedersen Spandet (1574-1621)

21. Ditlev Hansen Guldsmed (før 1576-1633)

22. Jacob Hansen Hegelund (ca. 1579-1629)

23. Hans Nielsen Friis (1587-1650)

24. Niels Frandsen (ca. 1589-1659)

25. Frederik Andersen Klyne (1589-1657)

26. Lauge Andersen Vedel (1592-1648)

27. Laurits Pedersen Hegelund (1596-1655)

28. Hans Ditlevsen Guldsmed (ca. 1596-1657)

29. Hans Jensen Svaning (1600-1676)

      Christen Skeel (se nr. 42) (1603-1659)

30. Anders Andersen Spandet (1606-    )

31. Otte Krag (1611-1666)

32. Vivike Ægidiusdatter (1617-1683)

33. Frands Nielsen (1620-1684)

34. Niels Rasmussen 1625-1659)

35. Ole Borch (1626-1690)

36. Jacob Rasmussen Holst Guldsmed (1633-1718)

37. Johan Monrad (ca. 1638-1709)

38. Jes Christensen (1648-1693)

39. Søren Christensen Aagaard (1654-1693)

40. Peder Terpager (1654-1738)

41. Mads Pedersen Rostoch (1655-1713)

42. Christen Skeel (1603-1659)

Bogen afsluttes med et udførligt afsnit med kildehenvisninger, noter, stedregister og personnavneregister.

Titlen er nr. 25 i skrifter udgivet af Jysk Selskab for Historie og indgår i RAO's bogsamling. På vegne Danske Slægtsforskere har jeg scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.