Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download artikel: "Sognepr. Knud Langs Optegn. om VILSLEV og HUNDERUP SOGNE". Af J. B. Høyer, 1904-05

Jørgen Boye Høyer (1875-1910) blev født i Århus som søn af en skolebestyrer/senere sognepræst i Vilslev. Han fik en teologisk embedseksamen og ved sin tidlige død er han nævnt som "Candidatus theologiæ sidst Højskoleforstander ved Skelund Højskole".  I 1904-05 fik han i "Samlinger til Jydsk Historie og Topografi" optaget en artikel "Sognepræst Knud Langs Optegnelser om Vilslev og Hunderup Sogne".

Knud Lang var sognepræst i Vilslev fra 1744-77. Hans manuskript med optegnelserne kan ifølge Høyer dateres til 1766-68.

Jeg har scannet artiklen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.