Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Fra det gamle Kongens KJØBENHAVN" af J. Davidsen, 1910

Jacob Davidsen (1813-1891) kom til verden i København som søn af en inspektør. Som ganske ung plejede han litterære interesser som oversætter og virkede som typograf og korrespondent for provinsaviser. Han fik udgivet et mindre antal titler, bl.a. i 1880: Fra det gamler Kongens Kjøbenhavn", der blev genudgivet i 1910 med dette indhold:

Frederik den sjette, af H. P. Holst
Kjøbenhavneri for 50 til 60 Aar siden
En Tur til Skoven i gamle Dage
En gammel Herres Erindringer
Kjøbenhavnske Klubber og selskabelige Foreninger i ældre Tid
Over Kulisserne, bag Kulisserne og foran Kulisserne
En dramatisk Privatforestilling i Frederik VI’s Tid
Det forsvundne Kjøbenhavns Borgervæbning
Nyboder og den faste Stok
Kjøbenhavns Vægterkorps og Vægterversene
Fra den gamle Hovedvagt
Gjældsfængslet, ogsaa kaldet Slutteriet
Skandalepressen i Kjøbenhavn i ældre Tid
Det første danske Dampskib
Optøjerne i Kjøbenhavn 1819—20
Kjøbenhavnske Originaler

Det Kongelige Bibliotek har scannet bogen. Jeg har efterbehandlet denne scanning til en pæn og søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.