Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "C. F. Wegener: Historiske Efterretninger om FRYDENLUND" ved Albert Fabritius, 1950

Albert Fabritius (1905-1976) kom til verden på Frederiksberg som søn af en fabrikant. Som 28-årig blev han student og påbegyndte historiestudiet på Københavns Universitet. Samtidig drev han genealogisk virksomhed. I 1946 blev han dr. phil. på afhandlingen "Danmarks Riges Adel. Dens Tilgang og Afgang 1536-1935". I flere år var han bibliotekar ved Det Kgl. Bibliotek, og fra 1958 og til sin død var han kongelig ordenshistoriograf.

I 1950 udgav han en bearbejdet udgave af C. F. Wegeners manuskript "Historiske Efterretninger om Frydenlund". Manuskriptet omtales på bogens sidste side:

HISTORISKE EFTERRETNINGER OM FRYDENLUND

 

er udarbejdet i foråret 1876 af den bekendte historiker, gehejmekonferensråd, dr. phil. Caspar Frederik Wegener (1802-93), der fra 1848 var gehejmearkivar og fra 1851 de kongelige ordeners historiograf. Manuskriptet er, som Wegener oplyser, afsluttet 6. maj 1876, 50 årsdagen for hans ansættelse som adjunkt ved Sorø Akademis Skole med kalligrafi som hovedfag. Det foran titelbladet gengivne fotografi af forfatteren er fra oktober samme år. Manuskriptet opbevares i arkivet på Frydenlund.

Med tilladelse fra Alberts Fabritius' efterkommere har jeg scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.