Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "TRINITATIS KIRKE's ældste regnskaber" af Albert Fabritius, 1956

Albert Fabritius (1905-1976) kom til verden på Frederiksberg som søn af en fabrikant. Som 28-årig blev han student og påbegyndte historiestudiet på Københavns Universitet. Samtidig drev han genealogisk virksomhed. I 1946 blev han dr. phil. på afhandlingen "Danmarks Riges Adel. Dens Tilgang og Afgang 1536-1935". I flere år var han bibliotekar ved Det Kgl. Bibliotek, og fra 1958 og til sin død var han kongelig ordenshistoriograf.

I 1956 fik han udgivet "Trinitatis kirkes ældste regnskaber", som indledes med: 

De i det følgende paa grundlag af haandskrifter i Ribe Katedralskoles bibliotek og i Rigsarkivet gengivne regnskaber for Trinitatis kirke vedrørende orglets og bibliotekets indretning og vedligeholdelse i aarene 1655-1661 er saavidt vides de ældste bevarede regnskaber for studenternes nye kirke. De indeholder adskillige detailler af interesse baade for kirkens og for Universitetsbibliotekets historie.

Jeg skylder min for kort tid siden afdøde ven, lektor, dr. phil. Hans H. Fussing tak for at have henledt min opmærksomhed paa Ribe-optegnelserne, og jeg beder J. Jørgensen & Co. modtage min hjerteligste tak for den beredvillighed, hvormed firmaet tilbød at udgive manuskriptet i anledning af 300-aaret for kirkens indvielse — Trinitatis søndag — den 1. juni 1656.

 

                                                                                                                         Albert Fabritius.

Med tilladelse fra forfatterens efterkommere har jeg scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.