Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "AMAGER's Historie. Bilagt med de vigtigste Breve og Aktst. om Øens Forh." af Chr. Nicolaisen, 1907-15

Christen Nicolaisen (1857-1944) kom til verden i Skyum på Thy som søn af en gårdmand. Han var kun 15 år, da han indtrådte i Postvæsenet, og fra 1884-1900 ses han som postekspeditør i Dragør. I en periode var han redaktør af Amagerbladet. Herudover var han en aktiv foreningsmand og nævnes som Amagers første lokalhistoriker. Mest kendt er han for sit store 3-binds værk "Amagers Historie : Bilagt med de vigtigste Breve og Aktstykker om Øens Forhold". 

Det Kongelige Bibliotek har scannet bogværket. Jeg har efterbehandlet disse scanninger til pæne og søgbare PDF-filer, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via disse links:

I. Del: Indtil hollændernes Indførelse, samt Hansetrafikens Afslutning paa Dragør 

II. Del: Fra Christian d. II.s til Frederik d. IV.s Tid

III. Del: Fra Frederik d. IV.s Tid til Nutiden