Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "BORGERDYDSKOLEN paa KRISTIANSHAVN i dens Barndom og Ungd. 1787-1837" af J. Helms, 1887

Johannes Helms (1828-1895) kom til verden i præstegården i Sørbymagle som søn af sognepræsten. Han blev student som 19-årig og filologisk kandidat 9 år senere. Efter nogle år som lærer i Slesvig og Haderslev overtog han i 1867 ledelsen af Borgerdydskolen. Han har skrevet nogle noveller og rejsebeskrivelser, men mest kendt er han for at have skrevet "Jeg elsker de grønne lunde".

I 1887 fik han udgivet: "Borgerdydskolen paa Kristianshavn i dens Barndom og Ungdom. 1787-1837. Udgiven i Anledning af Skolens Hundred-Aars Fest". 

Det Kongelige Bibliotek har scannet bogen. Denne scanning har jeg efterbehandlet til en pæn og søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.