Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Fra BRÆNDE AAENS inderste Kilder. En historisk og topografisk Udredning" af Fr. Hjort, 1929

Frederik Hjort (1863-1942) var født i Vemmelev på Sjælland og blev 1891 ejer af Bågegård ved Tommerup. Han var en meget aktiv foreningsmand og lokalhistoriker og har skrevet flere bøger og artikler, blandt andet: "Fra Brænde Aaens inderste Kilder. En historisk og topografiske Udredning". Ifølge indholdsfortegnelsen er der omtale af:

Historiske Notitser om Ejendomsforholdene i Brændeaaens Opland

Baagegaards Historie

Kort over Baagegaard

Kort over Rytterdistriktet

Tommmerup Stationsby

Broholm Kirke

Mennesker, jeg traf, og Begivenheder, jeg oplevede

Anders Røgter

Trine Saras

Farver Hans

Maure Jørgen

Tre Hjulmænd

Landpost Niels Jacobsen

Blandt Naboer

Skelskov Baronen

En Veteran fra 1864

Tallerup-Smeden

Gamle Lærer Bramming

Proprietær P. Rasmussen, Kamgaard

Gaardejer H. Hansen, Fredskovsminde

Sognepræst Th. Barfoed

Sognepræst V. Schmidt-Phiseldeck

Træk fra Forarbejderne til Broholm Kirke

Fabrikant Brandt i Verninge

Højsholt-Møderne

Bøllerne

Efter Verdenskrigen

Hos Kong Christian den X

Hos Statsminister Zahle

Ejerne af Hjortebjerg i Vissenberg

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.