Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Krigen i VIBY eller livsytringer i VIBY SOGN, et forord og en prædiken" af J. E. Lindberg, 1877

Jørgen Emil Lindberg (1846-1882) kom til verden i Tingsted sogn på Falster som søn af sognepræsten. Han gik i faderens fodspor og blev som 26-årig cand. theol. Han ses først som skolebestyrer i Stege og derefter personel kapellan i Gudme-Brudager. Fra 1877 var han personel kapellan i Viby ved Kerteminde, og året efter sognepræst i Hodde og Tistrup.

En del af menigheden i Viby var ikke tilfreds med deres kapellan og anmodede sognepræsten om at blive fritaget for ham. Lindberg fremstiller selv sagen i den lille bog, der indgår i RAO's bogsamling.

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.