Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Beskrivelse over det smukke og fornøyelige Stamhuus LUNDSGAARD" af Ludvig Boesen, 1769

Den fulde titel lyder: "Beskrivelse over det smukke og fornøyelige Stamhuus og Herresæde Lundsgaard ved Kierteminde i Fyen, underliggende Eyendomme og Herligheder, og Efterretning om alle Gaardens og Godsets Eyere indtil denne Tid efter Muelighed samlet og udført ved Ludvig Boesen"

Ludvig Boesen (1733-1788) er beskrevet i "Stamtavle over Slægten Boesen" af Jul. Bidstrup, 1887:

Ludvig Boesen, f. 16/5 1733 i Kjerteminde, Student 1752 fra Helsingørs Skole; 17/9 1754 Cand. theol.; 1760 Lærer ved Vajsenhuset; 11/5 1764 Sognepræst til Rynkeby og Revninge, ord. 15/6, og 7/10 1785 til Vigerslev og Veflinge; † 28/3 1788 foran Alteret i Vigerslev Kirke. Han havde netop efter den Tale, han efter Overhøringen altid holdt, modtaget Løftet af den første Konfirmant og vilde ved Haandspaalæggelse meddele ham Velsignelsen, da forlod han ham, og med Øjet stadig henvendt paa sin Hustru, der var til Stede, gik han med langsomme Skridt til Alteret, knælede paa Skammelen, og med Hænderne sammenfoldede i Bøn segnede han efter faa Øjeblikkes Forløb død til Siden, hvor Degnen hurtig greb ham i Faldet; har udg. Helsingørs Beskrivelse. Aalb. 1757. Beskrivelse over Lundegaard i Fyen. Kbh. 1769. Herluf Trolles Levnet. Kbh. 1780.

Titlen indgår i RAO's bogsamling. Det Kongelige Bibliotek har scannet bogen. Jeg har efterbehandlet denne scanning til en pæn og søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.