Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download artikel: "Efterretn. om Præster i MARSL.-BIRKENDE, KJØLSTR.-AGEDR. og MUNKEBO" ved G. Strøm, 1871

Gollich Frederich Peter Strøm (1819-1898) blev født i Odense som søn af en en gæstgiver. Som 16-årig blev han student, og han bestod teologisk embedseksamen som 21-årig. I 49 år var han sognepræst for Marslev og Birkende menigheder og samtidig en aktiv foreningsmand og politiker. Fra 1859-66 sad han i landstinget. Han har skrevet en del artikler til "Samlinger til Fyens Historie og Topographie", bl.a. i 1871: "Efterretninger om Præster siden Reformationen i Marslev-Birkende, Kjølstrup-Agedrup og Munkebo". Titlen indgår i RAO's bogsamling.

Jeg har scannet årbogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link. Artiklen fremgår af siderne 304-378.