Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Historiske Bidrag om BOGENSE" af Idon Møller, 1885

Johannes Idon Møller (1841-1916) kom til verden i Bogense som søn af en kunstdrejer. Som 20-årig dimitteredes han fra Skaarup Seminarium, hvorefter han var hjælpelærer ved Skovby Skole, indtil han blev indkaldt i 1864. Efter krigen var han i en kort periode hjælpelærer ved Diernæs Skole og blev 7.10.1864 kaldet til Harritslev Skole i Skamby sogn, hvor han virkede indtil pensioneringen.

I 1885 fik han i Bogense Avis optaget sin artikel "Historiske Bidrag om Bogense", der også udkom som bog. Den afsluttes med disse ord:

Det er ikke Hensigten, at disse historiske Bidrag skulle omhandle Bogense i det 19de Aarhundrede. Idet de nu sluttes, skal bemærkes, at ved Udarbeidelsen ere, blandt andre historiske Skrifter, især Vedel Simonsens Beskrivelser af Rugaard og Elvedgaard benyttede; dog er meget nedskrevet efter Sagn, som leve i Folkemunde.

Jeg har benyttet mig af Det Kongelige Biblioteks DOD-service og fået dem til at scanne bogen. Denne scanning har jeg efterbehandlet til en pæn og søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.