Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download artikel: "De BOGENSE Herremænd". Af Sognepræst A. Crone, 1884

Martin Anthon Christian Crone (1817-1903) kom til verden i Odense som søn af en købmand. Som 17-årig blev han student og 5 år senere cand. theol. Nogle år var han adjunkt på Odense Katedralskole og blev herefter Vedel Simonsens medhjælper ved udgivelsen af dennes historiske arbejder. I 1849 blev han kaldet til sognepræst i Herrested på Midtfyn, hvor han virkede indtil 1895. Han er kendt for et omfattende forfatterskab af kirkehistoriske emner. I  1884 fik han i "Samlinger til Fyens Historie og Topographie" optaget en artikel "De Bogense Herremænd".

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link. Artiklen fremgår af siderne 289-316.