Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Fra KLINTE og GRINDLØSE SOGNE" af Lærer P. E. Jensen, Grindløse, 1924

Peder Emil Jensen (1874-1938) var født i Gørlev på Veststjælland og var i mange år førstelærer på Grindløse Skole. Han fik i "Bogense Avis" tryk nogle artikler, som i 1924 udkom som en lille bog. Han indleder med:

Nu og da, som min Lejlighed har været til det, har jeg gjort nogle Optegnelser af Sognenes Historie, og det er min Hensigt at faa samlet saa meget som muligt for med Tiden at forene det hele i en Sognehistorie, Et saadant Arbejde er ikke altid let, fordi de skriftlige Kilder fra gamle Dage er meget sparsomme; men jeg vover Forsøget! - Da jeg har faaet Lov at lægge lidt Beslag paa Plads i "Bogense Avis", vil jeg her gøre Begyndelsen og meddele nogle Uddrag fra Skolernes, Kirkernes, Præsternes og Degnenes Historie, maaske ogsaa om et Par Gaarde........ 

Titlen indgår i RAO's bogsamling. Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.