Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Fra Kyst til Kyst - Overfartstedet SØNDERJYLLAND-FYN gennem Tiderne" af Kr. Rosted, 1930

Kristian Rosted (1869-1945) blev født i Rosted ved Slagelse som søn af en boelsmand og i dåben kaldt Anders Christian Andersen. I 1912 ses han omtalt som redaktør af Møns Folkeblad, og i 1924, da han skrev "Assens Bys Bog", var han redaktør af Assens Amts Avis. Han har skrevet nogle få andre lokalhistoriske bøger, blandt andet "Fra Kyst til Kyst - Overfartstedet Sønderjylland-Fyn gennem Tiderne". 

Bogens forord lyder:

Naar jeg har samlet disse Hjemstavnsbilleder, er det for at give Efterverdenen et Billede af de Begivenheder og Tildragelser, der knytter sig til Lillebælt og Overfarten fra Fyn til Sønderjylland, samt for at bevare hidtil utrykte Ting vedrørende denne Overfart.

Jeg har en Tak at bringe Fr. Rudbech, Aarøsund, for mange værdifulde Optegnelser, ligesom jeg takker "Lillebæltsoverfarten" for uhindret Adgang til dette Selskabs Arkiv.

                                     Kr. Rosted

Titlen indgår i RAO's bogsamling. Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.