Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download artikel: "ASSENS PROVSTI i Tiden efter Reformationen" ved Pastor H. Fr. Rørdam, 1865

Holger Frederik Rørdam (1830-1913) kom til verden i præstegården i Låstrup, Viborg amt som søn af sognepræsten og blev selv teolog, men udviklede tidligt en stor interesse for historiske emner. Han var en aktiv foreningsmand og bl.a. meget engageret i udgivelsen af Kirkehistoriske Samlinger. I 1867 blev han dr. phil. på afhandlingen "Historieskrivningen og Historieskriverne i Danmark og Norge siden Reformationen". Ved siden af sin meget store produktion af historiske artikler og bøger beklædte han præsteembeder flere forskellinge steder i landet. I 1865 fik han optaget en artikel "Assens Provsti i Tiden efter Reformationen" i "Samlinger til Fyens Historie og Topographie".

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link. Artiklen fremgår af siderne 263-304.