Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "TUMES TORP : 58 beretninger fra og om TOMMERUP SOGN" af Preben Find m.fl., 2003

Lokalhistorisk Forening for Tommerup Kommune stod i 2003 for udgivelsen af: "Tumes torp : 58 beretninger fra og om Tommerup Sogn" med tekst af Preben Find. Redaktionsudvalget bestod af Arne Rasmussen, Ruth Jensen, Niels Henrik Lindegaard, Thyge Schjerning og Preben Find. Bogen indledes med:

Forord

 

Denne bog, der indeholder udpluk af Tommerup Sogns historie, blev allerede i projektets indledende fase tildelt titlen Tume's torp.

Først og fremmest fordi det er sandsynligt, at bynavnet Tommerup er en sammentrækning af netop disse to ord. Tume er et datidigt mandsnavn, og torp betyder “udflyttersted”.

Det aktuelle mandsnavn ses i flere varianter, Tumæ, Tumi, Tummi og Tume, men vi, der har arbejdet med bogen, fandt den sidstnævnte mest mundret. Derfor Tume. At bogen indeholder nogle afsnit, der bevæger sig uden for det nuværende Tommerup Sogn, er bevidst fra redaktionens side.

Historien var nemlig ikke alene blevet væsentligt kortere, men først og fremmest mere ufuldstændig, hvis indholdet ikke i visse afsnit havde omfattet begivenhederne og udviklingen i det oprindelige Tommerup Sogn, hvorfra Broholm Sogn jo først blev udskilt i 1979.

Arbejdet har været omfattende og spændende. Undervejs med de enkelte delemner er vi flere gange stødt på finurligheder, som har kunnet henføres til navneforbistringen mellem de to af kommunens fire bysamfund, nemlig Tommerup By og Tommerup Station. Set fra en mere spøgefuld side kunne vi derfor også have givet bogen titlen “Det er altsammen jernbanernes skyld”.

Men så var der nok gået for meget “svikmølle” i projektet. Og det får vente til en eventuel anden god gang.

Vi vil gerne rette en stor tak til alle, der så beredvilligt har medvirket til frembringelsen af det omfattende kildemateriale, der danner basis for bogens indhold. En stor tak til de institutioner, fonde og virksomheder, som med økonomisk støtte har bidraget til, at vort ønske om bogen kunne realiseres. Og sidst, men ikke mindst en stor tak til alle de, der har vist os den tillid på forhånd at bestille bogen, så vi derved har haft den bedst mulige pejling på oplagets størrelse.

Vi håber at have været denne store tillid værdige og ønsker alle god fornøjelse med læsningen.

 

Tommerup, november 2003                                                               med venlig hilsen

                                                                                                          redaktionsudvalget

Med tilladelse fra Preben Find og Lokalhistorisk Forening/Arkiv, Tommerup har jeg scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.