Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Jordebog for ODENSE KJØBSTAD : Indrettet Anno 1884-87", 1888

Indholdsfortegnelser er lidt utydelig, så jeg ridser op her:

I. Kommunens Bygninger

II. Kommunens Jorder

III. Afgifter af afhændede Kommune-Ejendomme

IV. Afgifter af Jorder ifølge Udskiftningen eller ifølge Frdn. 18de Oktober 1811

V. Særlige Indtægter efter § 2 Litr. e i Lov af 11te Febr. 1863 om den kommunale Beskatning i Kjøbstæderne

VI. Særlige Indtægter efter samme Lovs § 2 Litr. f

VII. Servitutter og Rettigheder

Det Kongelige Bibliotek har scannet bogen. Jeg har efterbehandlet denne scanning til en pæn og søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.