Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download artikel: "Bidrag til Fyns Stifts præstehistorie : ODENSE og ODENSE HERRED" af Aage Dahl, 1960-72

Aage Georg Dahl (1893-1975) kom til verden i Borglum Præstegaard som søn af sognepræsten. Han trådte i faderens fodspor og blev selv cand. theol. som 22-årig. Efter 3 år som hjælpepræst i Hvilsager blev han 1918 sognepræst i Nørbæk-Sønderbæk-Læsten og 3 år senere i Egen på Als. Fra 1935-63 var han sin faders eftermand som sognepræst ved Klosterkirken i Horsens. Ved siden af præstegerningen havde han overskud til et stort forfatterskab, der omfattede digtsamlinger, salmer og personalhistorie, herunder en del præstehistoriske samlinger.

I 1960-72 fik han optaget 8 artikler i "Fynske Årbøger". De 8 artikler blev i 1972 udgivet samlet som bog med titlen: "Bidrag til Fyns Stifts præstehistorie : Odense og Odense Herred". Der er ophavsret på bogen, så jeg nøjes med at linke til de 8 søgbare PDF-filer, der kan downloades fra "Historisk Samfund for Fyn":

I: Biskopper og stiftsprovst Fyns Stift

II. Amtprovst Odense Amt, Provst Odense Købstads Provsti samt Ansgar Kirke, Bolbro Kirke, Odense Domkirke, Odense Døvstumme Menighed, Fredens Kirke, Odense Garnison, Graabrødre Kirke, Hans Tavsens Kirke, Korsløkke Kirke, Munkebjerg Kirke, St. Albani Kirke og St. Hans Kirke

III. St. Hans Kirke, St. Hans Landsogn, St. Jørgens Hospital og St. Knuds Kirke

IV. St. Knuds Kirke, St. Laurentius Kirke, St. Mikkels Kirke, St. Peders Kirke, Odense Slotskirke, Thomas Kingos Kirke, Odense Tugthus, Odense Valgmenighed og Vor Frue Kirke

V. Vor Frue Kirke, Vor Frue Landsogn, Provst Odense Herred, Brendekilde-Bellinge, Brylle og Dalum-Sanderum

VI. Dalum-Sanderum, Dalum, Fangel, Hjallese, Korup, Korup-Ubberud, Pårup og Sanderum-Ravnebjerg

VII. Sanderum-Ravnebjerg, Stenløse, Stenløse-Fangel, Tommerup-Broholm, Tommerup-Brylle, Ubberud, Verninge og Vissenbjerg

VIII. Vissenbjerg