Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Ved det MILOske Jubilæum 12 September 1898 : Bidr. til dansk Boghandels Historie" af C. Nyrop, 1898

Camillus Nyrop (1843-1918) var født i København som søn af en kirurgisk instrumentmager. Som 24-årig fik han juridisk embedseksamen og virkede en kortere tid som sagførerfuldmægtig. Han blev tilknyttet Industriforeningen, og det førte ham til sin store virksomhed som industri- og håndværkshistoriker.

I 1898 stod han for skriftet i forbindelse med huset Milo's 150-års jubilæum: Ved det Miloske Jubilæum 12 September 1898 : Bidrag til Dansk Boghandels Historie" med undertitel: "Huset Milo Odense 1748-1898".  Bogen er delt op i disse afsnit:

Dansk Boghandel

Odense Forhold

Bogbindere

Et Stykke Lavshistorie

Forlagsvirksomhed 

Nyere Bevægelser.

Sidst i bogen er der en slægtstavle med udgangspunkt i Johan Friderich Milo (1722-1783).

Titlen indgår i RAO's bogsamling. Jeg har benyttet mig af Det Kongelige Biblioteks DOD-service og fået dem til at scanne bogen. Denne scanning har jeg efterbehandlet til en pæn og søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.