Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "ODENSE SMEDELAV igennem 400 Aar med en Efterslæt, et kulturhistorisk Bidrag" af J. Lauritsen, 1896

Bogen indeholder bl.a. en afskrift af:

Smedegildets Skraa af 1496.

Vi Borgmestere og Raad i Odense gøre vitterlig for alle ved dette vort aabne Brev, at vi have overvejet den Tvedragt og Splid, som hidtil har været i Smedegildet i Odense. For at der fremdeles ikke skal ske mere Skade og Fortræd ved Manddrab, Slagsmaal eller paa anden Maade, og for at det ene Gilde ikke stal fortrædige det andet, men at der kan være en god Forstaaelse imellem Gildebrødrene, have vi gennemgaaet den gamle Skraa, som tidligere gjaldt, og siden den ny, som var given for de fire Slags Smede, som Smedegildet omfattede. Vi fandt, at ingen af disse to Skraaer tilfredsstillede; vi have derfor omarbejdet og forbedret dem med saadanne Artikler, som kunne tjene til at fremme Enighed iblandt dem, som høre til Smedegildet, nemlig: Grovsmede, Kleinsmede, Kedelsmede, Grydestøbere, Pladeslaaere, Remsnidere, Sværdfejere, Sadelmagere og Kandestøbere og ingen andre...

Titlen indgår i RAO's bogsamling. Jeg har benyttet mig af Det Kongelige Biblioteks DOD-service og fået dem til at scanne bogen. Denne scanning har jeg efterbehandlet til en pæn og søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.